Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola Cheb, Komenského 27, 350 02 Cheb

 

Typ školy: s celodenní péčí

Počet tříd: 3

Stanovená kapacita: 84

Počet učitelek: 6

Provozní zaměstnanci: 6

Provozní doba: 6,30-16,30

V budově je kuchyně, která vaří pro všechny mateřské školy právního subjektu.

 

 Charakteristika budovy a tříd 

Mateřská škola je jednopatrová budova umístěná v blízkosti parku a centra města. Stavba byla vybudována v šedesátých letech 20. století s vodorovnou střechou a zastřešeným vchodem.

V suterénu je velká školní kuchyně se zázemím, navazuje prádelna, sušárna a kotelna. V prostorách školy je i malý byt.

V přízemí budovy se nachází kancelář ředitelky a vedoucí ŠJ.

Navazují tři moderně vybavené šatny pro děti, výdejna jídla, šatna pro zaměstnance a 1. třída "Kytičky", kde jsou umístěny děti od 3 let do 4 let.(mladší děti pouze po dohodě). Třída má dvě části – pracovní a herní. Tento celek doplňuje umývárna, WC a sprcha pro děti.

V prvním patře jsou dvě třídy pro děti  ve věku od 4 - 6 let  - 2. třída "Jablíčka" a třída pro děti od 5-7 let – 3. třída "Jahůdky" -věkové složení dětí je přizpůsobeno po zápisu dětí.

Prostory druhé a třetí třídy jsou členěny jako první třída. Hrací kouty jsou přizpůsobeny potřebám a věku dětí. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Na odpočinek se lehátka rozkládají.

K budově patří velká zahrada, která byla revitalizována v roce 2009 společně s rekonstrukcí přilehlého dětského hřiště pro veřejnost. Při revitalizaci byl dán důraz na využití zahrady k dopravní výchově dětí, k tělesnému rozvoji dětí.  Dále byla instalována nová skluzavka, pružinové houpačky, smyslový chodník, altán, tabule na kreslení, kladiny, pyramida, lavičky na odpočinek, zahrada pro pěstování rostlin. Dále jsou na zahradě k dispozici dětem 2 zastíněná pískoviště, dětský prolézací prvek "Housenka" a herní sestava  "Dřevěný domek" s lávkou a se dvěma skluzavkami  Pro pobyt dětí venku je využívána umývárna s bezbariérovým přístupem.  Na zahradě MŠ je zabudováno pro děti pítko.

V MŠ jsou tři třídy:

1. třída – Kytičky

Počet dětí:  24   3-4 leté (v případě potřeby i děti v dovršující 3 roky v roce nástupu)

2. třída  - Jablíčka

Počet dětí:  24   4–6 leté

3. třída  -  Jahůdky

Počet dětí:  25   5-7 leté

 

 

Mateřská škola, Divadelní nám. 2, 350 02 Cheb

- odloučené pracoviště Mateřské školy Cheb, Komenského 27

 

Typ školy: s celodenní péčí

Počet tříd: 2

Stanovená kapacita: 52 dětí

Počet učitelek: 4

Provozní zaměstnanci: 3 (na zkrácené úvazky)

Provozní doba:6,30 – 16,30 hod

 

Charakteristika budovy a tříd 

 

Mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu umístěná ve vilovém domě, obklopena klidnou zónou v centru města, naproti Západočeskému divadlu. Má pěknou, od hluku chráněnou zahradu.

Zahrada je tvořena ze dvou částí, jedna je travnatá, kde jsou 2 zastíněná pískoviště, pružinová houpačka, skluzavka, herní sestava "Dřevěný domek" s lávkou a se dvěma skluzavkami. Travnatá část je využívána dětmi pro míčové hry, pořádané akce mateřské školy. Druhá část, která se nachází u budovy mateřské školy, je oddělena ochranným plotem a jsou zde umístěny v jarních a letních měsících lavičky a stolky pro potřebu stolování a her. Garáž u budovy slouží jako sklad hraček pro děti na zahradu.

V přízemí je umývárna a WC, dvě dostatečně velké šatny pro děti, menší tělocvična a soc. zařízení pro zaměstnance.

V každém patře jsou prostory pro pobyt dětí - v 1. patře se nachází 1. třída pro děti od 3 -4 let věku –  třída "Sluníčka". Je zde samostatná herna, třída, ložnice, jídelna a sociální zařízení se sprchou.

V 2. patře se nachází 2. třída pro děti 5- 6 (7) leté –  třída "Hvězdičky". Rozložení tříd je naprosto stejné. V hernách a třídách jsou vytvořeny koutky vkusně a účelně zařízeny pro potřeby dětí. 

Jídlo se dováží z MŠ, Komenského 27. Kuchyňka - výdejna je vybavena výtahem, kterým se dopravuje jídlo do jídelen v každém patře. V době  hlavních  prázdnin je mateřská škola uzavřena a po dohodě s ředitelkou školy se děti přeřazují na jeden měsíc na  Mateřskou školu Komenského 27, Cheb.

V MŠ jsou dvě třídy:

1. třída  -  Sluníčka

Počet dětí:  24   3-4 leté (v případě potřeby i děti dovršující 3 roky v roce nástupu)

2. třída -   Hvězdičky

Počet dětí:  24    4-7 leté 

 

 

Mateřská škola, Brandlova 15, 350 02 Cheb

odloučené pracoviště Mateřské školy Cheb, Komenského 27

Typ školy: s celodenní péčí

Počet tříd: 2

Stanovená kapacita: 48 dětí

Počet učitelek: 4

Provozní zaměstnanci: 2 (zkrácené úvazky)

Provozní doba: 6,30 - 16,30h

 Charakteristika budovy a tříd

Mateřská škola se nachází v klidné vilové části města. Budova je dvoupatrová a nemá bezbarierový přístup. V suterénu školy se nachází kuchyňka – přípravna, šatna pro zaměstnance, sociální zařízení, kotelna, šatna 1. a 2. třídy, WC, sklad pomůcek a materiálu, čisticích prostředků a uzávěr plynu.

V prvním patře nalezneme 1. třídu "Ježci" pro děti ve věku 3 -4,5 leté, s hernou, vybudované nové prostory na výtvarnou výchovu, ložnici, kterou během dne mohou děti využívat jako hernu – rozkládají se lehátka, umývárnu a dětské toalety, kuchyňku - výdejnu, WC pro personál.

Druhé patro je stejné v rozložení jako patro první. Zde se nachází 2. třída "Dráčci" - pro děti 4,5 - 6 (7) leté. I zde děti využívají ke každodenním činnostem prostory celé třídy, ložnici, ve které se pro potřeby odpočinku rozkládají lehátka.

V podkroví budovy byl městský byt předělán na kabinety na pomůcky a sborovna pro pedagogické  pracovníky i se soc. zázemím pro zaměstnance.

Mateřská škola má přiměřené prostory pro daný počet dětí, dětský nábytek a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Byly zde zrekonstruovány dětské toalety a umývárny v obou patrech.Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je velmi dobré dle finančních možností.

Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je i uklízet a ukládat.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou vystaveny na nástěnkách školy, na zdech školy a jsou všem přístupné.

Za budovou školy je školní dvůr s barevnými skákacími panáky, garáž a nově vybudované WC a umývárna. Úzká ulička spojuje dvůr se školní zahradou. Zahrada byla zvětšena a oplocena, je zde zastíněné pískoviště, zabudována sestava se skluzavkou a houpačkou. Dále je zde samostatná sestava se dvěma houpačkami a dětský prolézací prvek "Housenka". pro volné a bezpečné ježdění dětí na koloběžkách a odrážedlech byla na zahradě školy vybudována dětská cyklostezka. Dále se zde nachází zahradní domek, který se využívá k úschově hraček na pískoviště a ke sportovním pomůckám. Velmi hezky působí několik dřevin, které dotváří ráz zahrady,

V MŠ jsou dvě třídy:

1. třída - Ježci

Počet dětí:  21  3-4 leté (v případě potřeby i děti dovršující 3 roky v roce nástupu)

2. třída – Dráčci

Počet dětí:  23  4-7 leté