Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek z rozpočtu města na rok 2019

Příspěvek z rozpočtu na rok 2019.xlsx

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2019 v tis. Kč

Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace

 

 

Výnosy

 

 

 

Skutečnost 2017

Rozp. uprav.

2018

Rozp. 2019

602

Výnosy z prodeje služeb - stravné

1 062

950

950

 

- neinv.náklady

354

300

300

 

Ostatní výnosy minulých let

154

                 0

0

Výnosy celkem

1 570

1 250

1 250

Náklady

 

 

501

Potraviny

1 062

950

950

501

Spotřeba materiálu

285

300

300

502

Spotřeba energií

1 127

1 200

1 200

511

Opravy a udržování

275

304

300

511

Opravy a udržování - údržba zahrady

105

120

120

518, 549

Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti

399

300

450

551

Odpisy

58

71

71

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

69

198

104

 

Ostatní náklady minulých let

160

             25

                  0

Náklady celkem

3 540

3 468

3 495

Příspěvky z rozpočtu města

 

 

 

Příspěvek z rozpočtu města na provoz neinvestic

2 147

2 193

2 245

 

Účelový příspěvek na partnerské vztahy a akce

25

25

25

 

Příspěvek z rozpočtu města investiční

 

           235

150

 

Ostatní příspěvky minulých let

0

                0

                 0

Příspěvek z rozpočtu města celkem

2 172

2 453

2 420